About Neturei Karta Neturei Karta Activities Recent Activities and Events
Search this site:

search tips sitemap

Pamphlet iN FARSI

 

نتوری کارتا اینترنشنال

صهیونیسم پاسخ مسئله نیست

جزوه شماره3- سری ب

پرسش و پاسخ

مسئله فلسطین

پرسش: ایا صحت دارد که نتوری کارتا اینترنشنال از حق حاکمیت فلسطین بر تمامی سرزمین مقدس حمایت میکند؟

پاسخ: پاسخ ما مسلما مثبت است. ولی این پاسخ به چند توضیح مقدماتی نیاز دارد ما یک سازمان ضد صهیونیسم راستین هستیم. مبارزه ما با صهیونیسم در سطوح بسیاری قرار دارد. نخست اینکه با تاسیس حکومتی در فلسطین که طبق قانون یهود ممنوع است مکافات الهی را که ذاتی تبعید قوم یهود بوده است انکار کرده چاره را برای انچه که اصولا یک حکومت روحانی بوده در استفاده از وسایل دنیوی میابد.دوم اینکه بشر نیروی خود را وقف ریشه کن کردن ایمان سنتی تورات نموده است. سوم اینکه در رفتار با مردم فلسطین پلیدی اخلاق مرتکب گردیده است.

پرسش: شما خواهان چه چیزی هستید؟

پاسخ: ما بی کم و کاست انحلال مسالمت آمیز حکومت اسرائیل را مطالبه میکنیم. در مورد اینکه پس از تکمیل جریان این امر چه تعداد یهودی باقی می مانند تصمیم مطلقا با سران فلسطین و مردم ان است.

پرسش:آیا از نتیجه این امر برای یهودیانی که در ان سرزمین زندگی میکنند بیم ندارید.

پاسخ: در حقیقت ما از وضعیت نومید کننده کنونی یهودیان بیشتر بیم داریم. پس از گذشت 53 سال جنگ، ترور ها و ضد ترور های تمام نشدنی کشته شدگان بی گناه از میان مردم غیر نظامی در هر دو طرف راه حلی به چشم نمی اید. هر دو جناج راست و چپ اسرائیل مرموزانه از اصلاح این وضعیت عاجز مانده اند. ما راه حل دیگر یا بهتری برای انچه که بی تردید تجربه اسفناک بوده است ارائه میکنیم.

پرسش:ولی ایا یهودیان مستحق داشتن وطنی نیستند؟

پاسخ:هیچ یهودی مومنی به تورات در 1900 سال تبعید قوم ما پیش از آغاز صهیونیسم بر این باور نبود که ما باید مدعی بازگرفتن این سرزمین باشیم.برعکس آن ها معتقد بودند که در روزهای عاقبت و هنگامی کع خالق تصمیم به رهایی بشریت بگیرد تمام مردم جهان برای پرستش او بهم می پیوندند. این امر مستلزم انقیاد یا سلب مالکیت مردم نیستو آن زمان دوره برادری جهان و مرکز آن سرزمیت خواهد بود. تا رسیدن آن زمان قوم یهود وظیفه ویژه ای در تبعید دارد.

پرسش:آن چگونه خواهد بود؟

پاسخ:ایمان به پذیرش تبعید است.قوم یهود باید در هر کشوری که اقامت می گزینند شهروندان باوفا و میهن پرستی باشند،در ارامش و بدون مزاحمت ، و در گفتار و کردار باید نمونه کامل اخلاق و معنویت باشند. به طور کلی باید از راه مطالعه تورات، دعا و کردار نیک در خدمت پرورگار باشند.

پرسش:شما مردم فلسطین را چگونه میبینید؟

پاسخ:آنها قربانی نهضت اخلاقی چشم بسته صهیونیسم و امتناع لجوجانه در قبول واقعیت وجود مردمی غیر از خودشان هستند. ملت فلسطین نسبت به وطن خود و دریافت غرامت بابت خسارات مالی و زیانهایب که در دهه های گذشته بر آنها وارد آمده حق دارند.

پرسش:شما برای این آرمان چه اقداماتی معمول داشته اید؟

پاسخ:در هر موقعیت ممکن با مردم فلسطین و در رسیدن به آرمانهایشان همبستگی نشان داده ایم. ما بکرات مطالبی منتشر کرده و از ادعا های مردم فلسطین حمایت و نسبت به رنج هایی که محتمل شده اند با آنها هم دردی کرده ایم.ما به مردم فلسطین در اعتراض علیه بدرفتاری با آنها پیوسته ایم. به طور کلی ما کوشش کرده ای در هر دو جهان یهود و اسلام حضور مستمر داشته باشیم تا سنت مقدس و آسیب پذیر یهود و ضد صهیونیسم بر تورات و رنج های فلسطینی ها فراموش نشوند

پرسش: نظر شما درباره روند صلح و پیمان اسلو و کوشش های مشابه چیست؟

پاسخ:هرگونه حمایت یهود در تسکین آلام مردم فلسطین عملا گامی در راستای درست، و دلیل وجود وجدان اخلاقی است که هر یهودی باید داشته باشد. ولی ما بر این باوریم که تکمام این طرح ها هرچند که همراه با حسن نیت باشند محکوم به شکست است.یهودیان از اعمال حاکمیت سیاسی بر سرزمین مقدس منع شده اند. از انها خواسته شده با تمام مردم جهان صلح کنند. صهیونیسم از لحاظ معنوی و غیر مادی اخلاقا و عملا محکوم به شکست است.

پرسش:روش یهود در برابر جهان اسلام چگونه باید باشد؟

پاسخ:بر یهودیان واجب است که با کلیه انسانها با صداقت و از روی اخلاق رفتار کنند.به عنوان حکومت روحانیون این وظیفه ماست.صهیونیسم بسیاری از یهودیان را گمراه کرده است و به اعمال خشونت آمیز نسبت به مردم فلسطین کشانده است.بنابراین بر کلیه یهودیان واجب است که در حد امکان بکوشندو برای نیل به صلح و آشتی و گفتگو با مردم فلسطین و کلیه ملت های اسلامی در اصلاح وضعیت کنونی برایند.این یکی از آزمون های بزرگ روحانی یعنی ایجاد رابطه اخلاقی با برادران مسلمان خود میباشد که قوم یهود با آن روبه رو است.

پرسش:آیا از دید وافع بینانه برنامه شما امکانی برای اجرا خواهد داشت؟

پاسخ:نخست اینکه این خالق است که جهان را می گرداند و از او همه کار ساخته است. دوم اینکه در میان یهودیان در سراسر جهان بیزاری و ستوه بی حدی از حکومت اسرائیل و به طور کلی از صهیونیسم وجود دارد.بسیاری یافته اند که پیروی از اصول صهیونیسم پی در پی به بن بست منتهی می شود.آنها ارزوی راه حل دیگری را دارند. راه حل ما که صرفا همان سنت باستانی تورات است هر روز برای بسیاری از یهودیان معقولتر به نظر میرسد و در اینده نه چندان دوری به یاری پروردگار مقبول همگان خواهد شد. تا آن روز ما دعا میکنیم و امیواریم که دیگر خون بی گناهی ،خواه یهودی خواه عرب ریخته نشود.

ما آرزوی روزی را داریم که بسیاری دریابند که تنها راه صلح در بازگشت قوم یهود به وضیفه واقعی خود در تبعید و در خدمت بلاشرط پروردگار و وقف خود با اخلاقیت و شرافت و صداقت است.

نتوری کارتا اینترنشنال اتحاد یهودیان علیه صهیونیسم

یهود ضد الصهیونیه

Neturi karta international

Jews united against zionism

 

 

 

 

 
 
Click here to download a copy of Adobe Acrobat Reader.
Click to view list of recent events
 
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on YouTube
BOOKS AND PUBLICATIONSAVAILABLE FROM
NETUREI KARTA
DOCUMENTS IN
OTHER LANGUAGES
Send this page
The Palestinian Issue
PRINTING INSTRUCTIONS

Copyright 2003, Neturei Karta International